Maak het je eigen

Het betreft een "op maat" opleidingstraject dat effectief bijdraagt aan het succes van uw formule. Vanuit de visie dat kennis, houding en gedrag van uw medewerkers succesbepalende factoren zijn, brengt SOS Retail resultaatgerichte dynamiek in uw organisatie. De opleiding "Maak het je eigen" is voor personeel uit alle geledingen van uw organisatie en zij zullen zich essentiele competenties en formulespecifieke kenmerken eigen maken. Dit zal leiden tot een optimaal resultaat!

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website

Inlogomgeving